15 اصطلاح پر کاربرد در بازار طلا و سکه
بازار طلا دارای 15 اصطلاح اصلی است که معامله گران باید با آن آشنایی داشته باشند. 15 اصطلاح اصلی شامل موارد ذیل است.

1- یک اونس طلا برابر با ۳۱.۱۰۳۴۳۱ گرم باعیار(۹۹۹.۹) که عیار (۲۴) هم خوانده می شود.
2- یک مثقال طلا برابر با ۴.۶۰۸ گرم است.
3- مظنه طلا درایران(که بر سر زبان ها است) یعنی قیمت ۴.۶۰۸ گرم طلای ۱۷ عیار یا(۷۰۵).

4- سکه تمام بهارآزادی (قدیمی و امامی) عیار(۲۱.۶) است؛ یا همان عیار(۹۰۰) که عیار ۲۲ هم خوانده می شود، وزن هرسکه (۸.۱۳۳) گرم است.
5- سکه نیم بهار آزادی (وزن ۴.۰۶۶۵ گرم با عیار ۹۰۰) است.
6- سکه ربع بهارآزادی (وزن ۲.۰۳۲۲۵ گرم با عیار ۹۰۰ )است.
7- مظنه = به قیمت یک مثقال طلا با عیار ۷۰۵(۱۷) گفته می شود.
8- مثقال = ۴.۶۰۸۳ گرم است.
9- گرم = ۱۰۰۰ سوت است.
10- قیراط = ۲۰۰ سوت است.
11- گرم = ۵ قیراط گرمی است.
12- متفرقه : به کار ساخته مستعمل، متفرقه گفته می شود.
13- آبشده : طلایی را که آب کرده و در قالب ریخته شده است، آبشده نام دارد.
14- انگ : به شماره قبض ری گیری که بر روی آبشده حک شده است، گفته می شود.
15- ری گیری : جایی که عیار طلا را تشخیص می دهند، ری گیری نام دارد

 

نویسنده : سجاد پروانه