متجاوز به دختر ۱۳ ساله روستایی اعدام شد
این متجاوز به عنف پارسال در یکی از روستاهای گرگان پس از ربودن یک دختر بچه ۱۳ ساله به او تجاوز کرده بود.

رئیس کل دادگستری استان گلستان:
این متجاوز به عنف پارسال در یکی از روستاهای گرگان پس از ربودن یک دختر بچه ۱۳ ساله به او تجاوز کرده بود. 
قاضی پرونده پس از رسیدگی به درخواست خانواده این دختربچه در کمتر از ۶ ماه، حکم اعدام این فرد را صادر کرد. 
حکم اعدام این متجاوز به عنف، صبح امروز اجرا شد.