رعایت برخی نکات جهت پیشگیری از ابتلا به دیابت :
وزن بدن را در دامنه مناسب حفظ كنيد بطوریکه دور شكم از ٩٠ تا ٩٥ سانتى متر بيشتر نباشد.

وزن بدن را در دامنه مناسب حفظ كنيد بطوریکه دور شكم از ٩٠ تا ٩٥ سانتى متر بيشتر نباشد.

آمادگى جسمانى خود را با ورزش های منظم هوازى و عضلانى خصوصاً بارسیدن به سن چهل سالگى و بیشتر از آن، در سطح بالا نگه داريد.

در صورت داشتن هر مقدار اضافه وزن، حتى با كاستن ٥ درصد از وزن فعلى خطر ديابت به شدت كاهش مى يابد.

افزايش مختصر قند خون را جدى بگيريد چون به معنای قرارگرفتن در مسیر تند ديابت می باشد.
 
ترى گليسيريد خون بالا وچربى خون و كبد چرب و كيست تخمدان پيش قراول ديابت اند.
با كنترل وزن بوسیله الگوى تغذيه سالم و داشتن برنامه رژیم غذایی به تصحيح آن ها كمك كنيد. 

عليرغم اينكه داشتن والدين ديابتى همچنین گذشت سن ، خطر ديابت را افزايش مى دهند ولى جلوگیری از تجمع چربى در ناحيه شكم با كنترل وزن و انجام ورزش منظم، بطور مستقل از يكديگر مانع از بروز زودهنگام ديابت مى شوند