نمایش دستاوردهای دفاع مقدس در دیار لشگر 41 ثارالله