مسابقات دو صحرانوردی انتخابی بانوان قزوین برگزار شد