بنیاد شهید یزد، 40 برنامه برای سالگرد انقلاب پیش بینی کرد