هزینه 9 قلم اصلی جهیزیه یک دختر چقدر میشود؟( قیمت جهیزیه )
این براورد قیمت جهیزیه در سال 1397 به دست امده که میزان مبلغ هزینه یک دختر برای جهیزیه در سه سطح جامعه برسی کرده است

جدول زیر همانطور که گفته شده میزان هزینه یک خانواده برای تهیه جهیزیه دختر را نشان میدهد که البته  فقط 9 قطعه از جهیزیه را در بر میگیرد ،به این مورد نیز باید اشاره شود که در هر دو شاخص کالای ایرانی مد نظر بوده (قیمت جهیزیه ارزانترین، قیمت جهیزیه معمولی ) و در  هزینه جهیزیه لوکس کالای خارجی مد نظر بوده.
متوسط هزینه برای جهیزیه
با توجه به قیمت های بالا امید است مسئولین در راستای کمک به جوانان چاره ای بیندیشند.

 

نویسنده : حسین اکبری نژاد