تشریح عملیات امدادرسانی در استان های متاثر از برف و کولاک