چهل سالگی انقلاب را با وجود تمام دشمنی ها جشن می گیریم/ نیروی عاشورایی و علوی مردم ایران، کاخ آمریکایی ها را بر سرشان ویران خواهد کرد

دیگران چه می خوانند