میثاق عاشقانه مردم کویر با 40 سال عزت و سربلندی انقلاب