حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن، دشمنان نظام را ناامید کرد