جهاد علمی و اقتصادی راه برون رفت از مشکلات کشور است/​​​​​​​ چهلمین سال پیروزی انقلاب دوره امیدآفرینی است