حضور فرزندان رهبر معظم انقلاب در جمع راهپیمایان تهرانی