ترافیک پرحجم و سنگین در محورهای هراز و کندوان / بارش خفیف برف در ارتفاعات