سلطانی‌فر: 8 برابر رژیم گذشته در ورزش کار کرده‌ایم