کاراته کبودراهنگ در مسابقات بین المللی مسترکاپ خوش درخشید