تکلیف مهدی طارمی مشخص شد/ نام مهدی در لیست آسیایی+عکس