باشگاه فولاد به بیانیه تیم پرسپولیس واکنش نشان داد