وزیر، معاونان و کارکنان وزارت علوم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شرکت کردند