جوان ۲۱ ساله‌ی دزفولی خود را پای دکل برق حلق آویز کرد