سردار نقدی: آمریکای جنایتکار رو به پایان و احتضار است/هجوم ۲۷۵ رسانه فارسی زبان به آرمان‌های انقلاب