سلطانی‌فر: روند جوانگرایی در وزارت ورزش با جدیت دنبال می‌شود