آمریکا بجای طرح مسائل حقوق بشری علیه ایران درصدد تطهیر جنایاتش در گوانتانامو باشد