امام جمعه یزد تبیین ایثار رزمندگان را برای جوانان خواستار شد