افزایش بهای بلیت هواپیما در هند پس از لغو پرواز بوئینگ های737 مکس