مسابقات پرش با اسب قزوین به دلیل بارندگی نیمه کاره رها شد