کره شمالی: مردم باید تحریم های آمریکا را خنثی کنند