مردم ونزوئلا پول ملی را رها کرده و از پزوی کلمبیا استفاده می کنند