تیم فولاد در ورزشگاه جدید خود مقابل سپاهان متوقف شد