سپاهان با برد فولاد صدرجدول را از تراکتورسازی پس گرفت