بیلیارد بازان ایرانی و قطری به صورت مشترک تمرین می کنند