گردهمایی گردان ابوذر و رزمندگان دفاع مقدس در گتوند برگزار شد