ظریف: مردم ایران از اقدام تروریستی امروز متاثر و خشمگین‌اند اما متعجب نیستند