دومین واکنش توییتری ظریف به حادثه تروریستی نیوزیلند