آرش کمانگیر رونمایی شد / ناظری: ما حریف تلویزیون نمی شویم