پایه انقلاب ایران بر خدا محوری و انسان‌ دوستی استوار است