باگ اینستاگرام استوری ها را برای کاربران ناشناس نشان داد