واکنش ناتو به اعلام عملیات بهاری طالبان

خام
دیگران چه می خوانند