اعزام برترین‌های جشنواره لکوکاپ شریف به مسابقات جهانی ۲۰۲۰