سیل باعث اُلفت بین مردم شد/ قوه قضاییه با تخلفات انسانی سیل اخیر برخورد کند