روحانی: همکاری سه قوه برای کمک‌ به آسیب‌دیدگان سیل اخیر در کشور ضروری است