رحمانی فضلی: طرح مقابله با سیل باید در سال ۹۴ آماده می‌شد/ بالاترین حجم خسارت را در استان خوزستان داشتیم/ بررسی حادثه شیراز به صورت ویژه