قم شهر جهانی است / اگر قم نتواند علم اصیل را برای نورافشانی به تمام جهان تولید کند باید نگران بود/ ایران اولین گام تمدن اسلامی را با موفقیت برداشت