طرح مقابله با سیل باید در سال ۹۴ آماده می‌شد/ بالاترین حجم خسارت را در استان خوزستان داشتیم/ حادثه دروازه قرآن شیراز به صورت ویژه بررسی می‌شود