شهرداری تهران: نقشه های معماری پلاسکو هنوز ارائه نشده است