مردم خراسان شمالی 2 هزار و720 میلیارد را مالیات پرداخت کردند