نمایشگاه صنایع دستی،سوغات و هدایا در قزوین گشایش یافت