رسالت حوزه در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب از همه سنگین‌تر است