دبیر شورای مبارزه با موادمخدر سمنان: 9 درصد معتادان زن هستند