استاندار کرمان بر ضرورت تشویق مردم به تثبیت املاک تاکید کرد